Kezdõlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlõség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Látnivalók
 Nagyatádi Fürdõk
 Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep
 Hagyományos rendezvények
 Szálláshelyek
 Vendéglõk
 Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Egyesület
 Tourinform Iroda
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 
Múzeumok, kiállítások

Városi Múzeum - Széchenyi tér 2.

Hadipark - Szent Flórián tér


Műemlékek, építészeti látnivalók

Szent Kereszt Római Katolikus templom és ferences kolostor - Széchenyi tér 5-6.

A város nevezetes műemléke, legrégebbi épületegyüttese a Széchenyi téren álló, klasszicista stílussal keveredő barokk ferences templom, amely 1761-ben épült fel. A homlokzati tornyos templom belseje kórusból, három boltszakaszos hajóból és szentélyből áll.

Déli irányból csatlakozik hozzá az L alakú ferences kolostor, amely 1740-ben épült. Az ebédlőteremben lévő falképek XVIII. századi barokk alkotások.

A templom tornyát a XIX. században átalakították, ekkortól mutat eklektikus jegyeket. A barokk oltárból csak a négy szobor maradt fenn: Szt. László, Szt. Sebestyén. Szt. Rókus és Szt. István szobra.
A püspöki látogatási jegyzőkönyvekből tudjuk, hogy itt élt fráter Petrus Móricz szobrász, és fráter Palczleiner Salamon asztalos, laikus testvérek. Feltehetően ők készítették a szép faoltárokat, ajtókat, falburkolatokat és a különösen szép öltöztető szekrényt, amely a sekrestyében található. A templom berendezése is figyelemre méltó, a fő- és mellékoltárok, a keresztelőkút, a padok, az áldoztatórács is a XVIII. században készült.


Az 1990-es években a templom jelentős változáson ment át: el-készítették a freskókat, az oltár-képet, a szentély és a templom hajóboltozatának festését. Elkészült az eddig még hiányzó hatodik oltár, amelyet Szt. Antalról neveztek el. Új gyóntatószéket, szőnyeget kapott a templom. Újracserepezték a kolostor épületét, s udvarát szép kovácsolt-vas kerítés övezi. 2002-re befeje-ződött a templom és a kolostor külső felújítása, festése, megvalósult a díszkivilágításuk is.
A nagyatádi Szent Kereszt Római Katolikus templom ma - az ide látogatók szerint - Somogy megye egyik legszebb, leggondozottabb temploma.Református templom - Baross Gábor u. 17.

1940-ben épült, erdélyi kalotaszegi "stílusban". Szép dísze az élősövény kerítés és a faragott székely kapu.


Evangélikus templom - Somogyszobi út


Szent Rókus kápolna - Honfoglalás tér

A város bevezető szakaszán álló Szent Rókus-kápolnát 1743-ban Czindery Ferenc építtette barokk stílusban. Az 1996-ban felújított barokk kápolna helyén állt egykor a kisatádi temető. Az előtte látható kőkereszt 19. századi. A kápolnát és az emlékművet övező tér 1996 augusztusától - a millecentenárium tiszteletére - a Honfoglalás tere nevet viseli.


Őrangyal kápolna - Rákóczi u.

1998 őszén avatták fel a bodvicai katolikus templomot, mely a modern építészeti stílusával új színfoltja a városnak.
Római katolikus kápolna - Kivadár

A kápolnát 1881-ben építette az akkori földesúr. Előtte áll az Erzsébet királyné emlékoszlop, melybe "Sissyről" a zománcképet Somssich Eszter grófnő készítette.


Jézus szíve kápolna - Honvéd u.Tűzoltószertár - Széchenyi tér

Élénk színfoltja a városnak a tűzoltószertár épülete, amely az 1800-as éve végén épült és szintén a Széchenyi tér képét gazdagítja.
Emlékművek, szobrok


Kossuth szobor - Széchenyi tér

A Horvay János (1873-1944) által készített Kossuth szobrot Chernel Gyula birtokos, Függetlenség Párti képviselő ajándékozta Nagyatádnak. Említésre méltó azonban a közadakozás is, amelyet Knapp László, akkori községi bíró irányított. Az alkotás helyét a szobrászművész jelölte ki a Széchenyi téren, az akkori állami elemi népiskola épülete előtt. A szobor leleplezésére 1903. október 25-én, vasárnap került sor Kossuth Ferenc jelenlétében.
A mellszobor bronzból készült, s fedetlen fővel, messze néző tekintettel, elgondolkodó arckifejezéssel, dús körszakállal ábrázolja Kossuthot. Öltözete magyaros: Bocskai-nyakkendő, hasonló kiképzésű mellény és magas gallérú, elöl nyitott Bocskai-kabát. Hátulján ez olvasható: Horvay János 1903.
Az alkotást eredetileg két méter magas, mészkőből kiképzett talapzaton helyezték el. A talapzat felső részén három szív alakú bevésés volt látható, lejjebb KOSSUTH felirat volt olvasható. A szobrot az 1970-es években áthelyezték a Kossuth utcába, s új, vörös márvány talapzatra állították.
2004. április 24-én a Város Napja ünnepségen visszaállításra került az eredeti helyére a Kossuth szobor.


Honfoglalási emlékmű - Honfoglalás térA millecentenárium emlékére Honfoglalás térnek elnevezett területen, a Szent Rókus- kápolnától északra, műemléki környezetben állították fel Varga Géza Ferenc "Elágazó utak fája" című 7 méter magas szobrát, és itt épült fel a honfoglalási- és államalapítási emlékmű építészeti-, szobrászati-, kertépítészeti mű együttese is. Az emlékmű több elemből álló kompozíció, amely végigkíséri a magyarság útját az ősi hitvilágtól a kereszténység felvételéig.Hősök szobra I. világháborús emlékmű - Széchenyi tér


II. világháborús emlékmű - Széchenyi tér

A II. világháborús emlékmű Bors István kaposvári szobrászművész egyik utolsó, 1994-ben, bronzból és gránitból készült alkotása. Különös, félig figurális, félig absztrakt kompozíció, melynek fő inspirálója - akárcsak Bors István sok más szobra esetében - a folklór és a gyermekrajzok világa. A kompozíció az életfa népmesei motívumát sajátos módon ötvözi a harangláb és toronyformák asszociációival. E szürreálisan lebegő építményt geometrikusan tagolt pozitív és negatív formákkal teszi változatossá a művész. A plasztika lényegi középpontját két nyitott oltárfülke alkotja. Egyikben Nagyatád városának címere látható, a másik oldal játékos fülkeplasztikájában a Nap és Hold emblémái közé helyezi a szobormű kozmikus és történelmi idődimenziókat, kultúrtörténeti utalásokat egybefogó belső magját. E kisebb, de hangsúlyozottan megismételt életfában felismerhető módon lényegül egymásba a honfoglalás kori tarsolylemezek palmettadíszítménye és a mítikus égberagadás magyar őstörténetet idéző motívuma.Székely kapu - Szent István park
Szent István szobor - Szent István park

Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep - Göröndi út


Természeti látnivalók, kirándulási lehetőségek

Széchenyi park (természetvédelmi terület) - Széchenyi térSzent István parkCsónakázó-tóA Csónakázó-tó húsz éves, jól körbejárható víztározó, amely - a Rinya-patakkal és a Malom-árokkal együtt - kettéosztja a várost. A tavat sok helyen nádas szegélyezi. Területe egy hektár, hosszúkás, fákkal borított szigetét a tó hátsó feléről lehet megközelíteni egy fahídon át. Délről volt vasúti töltés, a nyugati oldalon 4-5 m széles töltés határolja, keleti partja nádasos, sekélyebb.A tó és környéke nyugodt kikapcsolódást biztosít. Főleg nagyatádi és környékbeli horgászok élvezik gyümölcseit, rendszeres haltelepítések elégítik ki a folyamatosan növekvő igényeket. A tó körül nagy sétákat lehet tenni, télen pedig korcsolyázók százai lepik el a jeget.Partján, a 68-as út mentén a Tóparti csárda várja vendégeit, ahol igényes környezetben pihenhet meg az arra járó.
Városi Parkerdő - Csalogány u.


Sport- és szabadidős létesítmények

Termál- és Gyógyfürdő - Széchenyi tér

Termál Strandfürdő - Zrínyi u. 75.

Városi Sportcsarnok - Szent István park 2.

Mudin Imre Sportcentrum - Kiszely L. u.Közbeszerzési együttmûködõ partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.05 másodperc