Kezdõlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlõség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Nagyatádi Óvodák
 Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
 Nagyatádi Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztõ Nevelés-Oktatást Végzõ Iskola, EGYMI
 KSzC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium
 Kaposvári SzC Nagyatádi Szaképzõ Iskola
 Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat
 Nagyatádi Diákokért Alapítvány
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyatád Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2022. évre kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot Nagyatád város területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók részére:

A típusú pályázat esetén:

  • azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

  • azok a 2021. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

  • azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.B típusú pályázat esetén:

  • a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

  • felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

  • és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


A pályázat benyújtására elsősorban a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett "Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat" feliratú gyűjtőládán keresztül vagy postai úton van lehetőség.
Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es és a 30/474-35-71-es telefonszámon vagy hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 5. 13:30 óra

A pályázók kiértesítése az elbírálás eredményéről: 2021. december 8.

Részletes információ megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a regi.nagyatad.hu és a www.emet.gov.hu honlapokon.
A szükséges adatlapok alább letölthetők.

Letölthető nyomtatványok:Közbeszerzési együttmûködõ partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.05 másodperc